Monday, 22 October 2012

Latihan Kefahaman 2Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikut.

      Pada minggu lalu, sekolah Soon Kit adakan aktiviti gotong-royong. Mereka mengumpulkan semua bahan kitar semula. Kitar semula penting untuk menjaga alam sekitar.
      Selain itu, guru dan murid juga turut menanam pokok. Pokok dapat memberikan udara segar di kawasan sekolah. Akhirnya, mereka berasa gembira kerana sekolah mereka bersih dan indah.

1. Apakah aktiviti yang diadakan di sekolah Soon Kit?
  Aktiviti yang diadakan di sekolah Soon Kit ialah _____________________________________________________.

2. Mengapakah kitar semula penting ?
Kitar semula penting untuk_________________________________.

3. Apakah yang ditanam oleh guru dan murid ?
  Guru dan murid__________________________________________.

4. Mengapakah mereka berasa gembira ?
  Mereka berasa gembira kerana ______________________________.4 comments:

  1. Latihan yang amat sesuai bagi murid ! bagus!

    ReplyDelete
  2. Perbendaharaan kata dalam latihan senang dan mudah difahami oleh murid.

    ReplyDelete