Saturday, 6 October 2012

Latihan Pemahaman


LATIHAN PEMAHAMAN TAHUN 3

NAMA :________________                                                 TARIKH:____________

   Baca petikan di bawah dengan teliti dan jawab soalan-soalan berikut.

         Hari ini hari Ahad. Boon Eng tidak bersekolah. Dia menolong ayahnya membersihkan halaman rumah. Ayah Boon Eng memotong rumput. Boon Eng menyapu rumput yang telah dipotong.
         Tiba-tiba, Boon Eng terlihat seutas rantai emas. Boon Eng segera memberitahu ayahnya. Rupa-rupanya rantai emas itu ialah rantai ibunya. Rantai emas ibunya hilang tidak lama dulu. Boon Eng menyerahkan rantai emas itu kepada ibunya.
         Ibu Boon Eng gembira. Boon Eng berasa gembira juga.

1. Mengapakah Boon Eng tidak bersekolah ?
   _____________________________________________________________

2. Apakah ayah Boon Eng buat ?
   _____________________________________________________________

3. Bagaimanakah Boon Eng menolong ayahnya ?
   _____________________________________________________________

4. Apakah yang dilihat oleh Boon Eng ?
   _____________________________________________________________

5. Mengapakah ibu Boon Eng gembira ?
   _____________________________________________________________


5 comments: