Saturday, 6 October 2012

LATIHANLATIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
NAMA :_______________           TARIKH :________

A) Isi tempat kosong dengan kata hubung yang betul.

                        dan               atau

1. Rumah yang dibelinya itu besar __________ cantik.
2. Cikgu Chan memanggil saya ________Boon Seng ?
3. Anne ___________ abangnya telah ke perpustakaan.
4. Kami akan bertolak pulang ke kampong esok ___________lusa.
5. Kerja sekolah kamu telah siap ____________ belum ?

B)  Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
1. Ibu ______________sayur itu sehingga bersih.
2. Saya ____________ibu menghidangkan makanan.
3. Otak _____________ cerdas jika selalu bersenam.
4. Rombongan kami ____________ke dusun buah-buahan.
5. Kami berpegangan tangan untuk _____________bulatan.

      membantu   melawat   membentuk   mencuci   menjadi

3 comments: